ADMB018 Практика в административна структура

Анотация:

Студентите практикуват в избрана от тях административна структура.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Получават компетентност в реална работна среда.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

По споразумение между студента и организацията, в която ще практикува.

Литература по темите:

Няма.

Средства за оценяване:

Доклад