SECB717 Семинар „Етноси и сигурност“

Анотация:

Гражданско образование

Преподавател(и):

 Тихомир Стойчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: