PHIB761 Проект „Гражданско образование“ – 3 част

Анотация:

Гражданско образование

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р
гл. ас. Теодора Карамелска  д-р
 Тихомир Стойчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: