PHIB731 Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи)" - І част

Анотация:

Курсът обучава студентите в изготвянето, стилистичното оформяне и стандартизирането на професионален научен текст за публикуване в специализирани издания, като се създава и подготвя авторски или преводен текст, по избор.

прочети още
Гражданско образование

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

стандартите за оформление на текст за публикация

2) могат:

да подготвят текст за публикуване в специализирани издания в стандартизиран вид.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Курсова работа - 100%