LEAB120 Културна история на Европа (на испански език)

Анотация:

• Да запознае студентите с процесите, довели до формирането на съвременната европейска култура;

• Да запознае студентите с основните периоди на развитие на Европейските култури;

• Да запознае студентите с основните характеристики на водещи европейски култури в различните периоди;

• Да запознае студентите с основните механизми на междукултурно общуване;

• Да запознае студентите с основните национални и европейски цивилизационни модели.

прочети още
Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават историческото развитие на водещите европейски култури.

• Познават механизмите на междукултурни влияния в Европа.

2) могат:

• Да разпознават цивилизационни модели в материалната и духовна култура на Европа.

• Да откриват и анализират междукултурни влияния в най-ценните образци на европейската култура.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да владеят испански език поне на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

• Да проявяват интерес към културата и хуманитарните знания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Древните цивилизации и тяхното наследството в културната история на Европа.

2 Древногръцките цивилизационни модели.

3 Културното наследство на Древния Рим.

4 Великото преселение на народите и техните култури.

5 Християнството и приносът му за създаване на европейско културно пространство.

6 Ислямът и Юдейството в Европа.

7 Византия и Русия – новите християнски ценности.

8 „Великото размразяване на човешкия дух” през Ренесанса.

9 „Усмивката на разума” и светлината на Просвещението.

10 „Буря и натиск в Европа”.

11 Новият господар – парите.

12 Върховете на Парнас.

13 Една война, две войни… и две европейски култури.

14 Европа и световната култура.

15 Тест

Литература по темите:

Garcia Lopez, J.: Historia de la literatura espanola, Edelsa, Madrid, 1996

Tsenkova, E., Dimitrova, M. Antologia de la literature espanola, Nauta i Izkuzstvo, Sofoa, 2000

Valbuena, A.: Hostoria de la lieteratura espanola, Madrid, 1960.

Вейга, проф. Алешандре; „Езиците в испания – настояще и бъдеще” - http://www.nbu.bg/index.php

Гарсия де Кортасар, Ф. и Гонсалес Весга, Х.М.; „Кратка история на Испания”,изд. Рива, София, 2011;

Кралица Изабела (1451 – 1504). Една уникална личност - http://www.kakvo.org/kralica-izabela

Перес Х.; „История на Испания”, изд. Кама, София, 2005;

СЛАВОВА, Любка С.:Apuntes de historia de la literatura espanola, Sofia, Colibri, 2008.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 100 %