SDEB018 Проект "Дизайн на данни и работа в мрежа" (Project "Data Design and Networking")

Анотация:

Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Преподавател(и):

 Валери Кавалски  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: