SDEB015 Управление на проекти (Project Management)

Анотация:

Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: