MUSB092 Фолклорно музициране - ІІІ част

Анотация:

Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: