MUSB963 Практика - Работно ателие - ІІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа разпределени в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Бакалавърска програма „Музика“. Курсът е част от серия от 4 извънаудиторни курса разпределени в 5, 6, 7 и 8 семестри от обучението на студентите.

В тази част работата на студентите е насочена към практическата реализация в артистични изяви организирани от програмата или департамента като концерти, музикално ателие, участие в проекти в представянето на творческия резултат от обучението им в предишните семестри, в неговото менажиране, промотиране и разпространение.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните и музикално-сценичните изкуства, да активизира тяхната предприемчивост.

Основните направления на курса са практически. В практическата част студентът изучава инструментално или вокално изпълнителско майсторство, както и има възможност да усъвършенства актьорските и пластическите си умения. Спрямо желанието и възможностите на конкретния студент, той получава квалифицирано обучение и условия за реализиране на уменията си.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да изпълнят вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират събитие в областта на музикалните и танцови изкуства.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на изграждането на проекта.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по музика и танц – индивидуалния му характер. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от цялостното развитие на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

Литература по темите:

Съставя се всеки семестър, индивидуално, спрямо интересите и възможностите на конкретния студент.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 60 %