MUSB948 Самостоятелна работа - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част

Анотация:

Курсът се провежда в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално майсторство“ изучаващи специалностите дирижиране и композиция или друга специалност. Курсът е II част от група от 2 извън аудиторни курса – стаж, разпределени в 1 и 2 семестри от обучението на студентите.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на музикалното майсторство, да им даде възможност да работят в реални условия и в действителен културен контекст, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни изпълнителски практики.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на музикалното майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на музикалното творчество, музикалната интерпретация и културата.

2) могат:

• Имат свободен избор да експериментира в различни практики на музикалното майсторство.

• Да работят в реална творческа среда, да изследват и експериментират.

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по музика. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от цялостното развитие на студента и възможността за осъществяване на стажа. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална.

Литература по темите:

По индивидуален подбор

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 35 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 35 %