TENB017 Автобиографичен пърформънс

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студента с другите форми на правене на театър извън драматургичния текст и в частност до постови личността на студента/актьор в центъра на генериране и интерпретиране на материал.

Така чрез едно своеобразно себе проучване студента се превръща в тема на театралната форма,т.е той е о обект и субект на проучването

прочети още
Театър на английски език

Преподавател(и):

доц. Възкресия Вихърова  
гл. ас. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Другите форми на съществуване на театъра –извън текста

2) могат:

• Да структурират,провокират и развиват такъв процес


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Форми и техники за проучване на субекта

2.Живота на субекта в:група; религиозна принадлежност; културна ситуация; политическа ситуация; национална принадлежност и т.н ,като предмет на изкуството,в частност театралната форма

3.Генериране и композиране на текст до изготвяне на драматургична композиция

4.План на производствен процес и разпределяне на функциите в него

5.Проблеми на груповото авторство и на етапното лидерство

6.Формат на финална презентация

7.Анализ на работата

Литература по темите:

"XX Century Actor's Training" - Alison Hodge

"A Dictionary of Theatre Anthroplogy" - Eugenio Barba, Nikola Savarese

Средства за оценяване:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ