ITLB734 Семинар: "Промените в съвременния италиански език и употребата на глаголните времена"

Анотация:

• Този семинар е свързан с аудиторния курс „Преводът и промените в съвременния италиански език“. Целта му е да даде възможност за затвърдяване, чрез самостоятелна работа и дискусии в група, на усвоеното относно промените в употребата на времената и наклоненията в съвременния италиански език..и прилагането му при превод на текстове.

прочети още
Приложен италиански език

Преподавател(и):

ас. Петя Петкова - Сталева  
доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Колебанията на нормата в съвременния италиански език вследствие на промените в употребата на някои от глаголните времена.

2) могат:

• Да работят с текстове от съвременния италиански език , да ги превеждат, както и да създават текст, съответстващ на реалната езикова ситуация.


Предварителни изисквания:
• Да владеят италиански език на ниво В 2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Самостоятелна работа с оригинални текстове: анализ на употребата на времената, преразказ, превод от и на италиански език. Представяне на самостоятелната работа на всеки от участниците в курса на сбирките на семинара и дискусии върху индивидуалните задачи.