ESPB759 Самостоятелна работа "Превод на документи"

Анотация:

Запознаване на студентите с особеностите на специализиран текст от областта на правото и държавното устройство и придобиване на необходимите знания и умения за превод на споменатите по-горе текстове от испански на български език и обратно.

Курсът включва:

- Превод на различни специализирани текстове в областта на правото и администрацията от/на испански език.

- Превод на различни видове административно-правни документи.

- Работа с речник.

- Превод без речник.

- Създаване на терминологична банка.

Използват се различни специализирани текстове от различни области на административното и правното устройство на България, Испания и страните от Латинска Америка.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната административно-правна терминология;

2) могат:

• да превеждат административно-правни документи.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да владеят испански език на ниво минимум В1/В2 по Езиковата рамка на Съвета на Европа).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите подготвят самостоятелна работа по предварително зададена от преподавателя тема.

Литература по темите:

• Оригинали на различни видове административно-правни документи.

• Материали от българския и испанския печат, материали от международни конференции, оригинални документи на испански и български език, материали от Интернет и други източници.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ 100%