ESPB758 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст"

Анотация:

В самостоятелната работа се придобиват умения за превод от испански език на специализирани икономически текстове.

Курсът има за цел:

• Да запознае студентите с основната терминология от областта на икономиката.

• Постепенно да се разширяват познанията на студентите за нужните преводачески трансформации при този вид специализиран превод.

Студентите изготвят самостоятелна работа (преводи), възложена от преподавателя в началото на семестъра.

прочети още
Приложен испански език

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната икономическа терминология;

2) могат:

• да превеждат достъпни икономически текстове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да владеят испански език на ниво В1/В2 според Езиковата рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите изработват самостоятелна работа по предварително зададена от преподавателя тема.

Литература по темите:

• Испански периодичен печат и специализирани икономически издания.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ 100%