ARHB753 Практика "Лабораторна работа"

Анотация:

Практиката има за цел извършването на лабораторен анализ на археологически артефакти и е замислена като продължение на практиките свързани с теренна дейност (археологически обходи и разкопки). Лабораторията по археометрия и експериментална археология в НБУ предлага отлични възможности за микроскопски анализ на функцията и технологията на изработка на артефакти. Акцентът варира в зависимост от вида на находките, които участниците в практиката обработват за бакалавърските и магистърските си тези. Останалите имат възможност да работят с каменни, костни и метални предмети от колекцията на лабораторията.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р
гл. ас. Боян Думанов  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се анализират археологически артефакти

2) могат:

Да работят с микроскоп, да правят основна статистическа обработка и класификация на артефакти.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Banning, E. 2000 The Archaeologist's Laboratory: The Analysis of Archaeological Data. Plenium Publishers. New York et al.

Средства за оценяване:

практическа задача

устен изпит