SODB713 Самостоятелна работа: Протокол от оценка на семейство

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

доц. Златка Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: