NJRN704 Телевизионна и радио журналистика - I част

Анотация:

• Запознаване с основите на телевизионната журналистика

• Практическа работа в телевизионно студио

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р
 Валери Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са основните принципи в изработването на телевизионните новини, писане и монтаж на телевизионен репортаж, подредба на телевизионна емисия новини

• Основните принципи за водене на емисия новини в новинарско студио

2) могат:

• Да напишат и монтират телевизионен репортаж.

• Да подредят емисия новини от дневния новинарски поток


Предварителни изисквания:
Студентите да имат медийни знания и/или умения:

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Тематичен план на курса:

1. Основи на телевизионния процес

2. Организация на работата в телевизионни новини

3. Подготовка за заснемане на телевизионен репортаж, източници на информация

4. Структура и елементи на телевизионния репортаж

5. Сценарий и монтаж на телевизионен репортаж

6. Структура на телевизионна емисия новини

7. Принципи за подредба на телевизионна емисия новини

8. Телевизионна разследваща журналистика – примери

9. Използване на скрита камера

10.Практическа работа в телевизионен нюз рум

11.Практическа работа по монтаж на телевизионен репортаж

12.Практическа работа в телевизионно студио

13.Водене на телевизионно предаване в ефир

14.Принципи на поведение пред камера

15.Етичен кодекс

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. News flash by Bonnie Andesron

2. On camera by Nancy Reardon

3. The new new journalism by Robert S. Boynton

4. The elements of style by William Strunk

Средства за оценяване:

курсова работа/проект