COMB623 Семинар "Онлайн журналистика в България"

Анотация:

• Основната цел е студентите да се научат да правят паралел между традиционната журналистика и онлайн журналистиката

• За да се осъществи основната цел, необходимо е студентите да познават много добре традиционната журналистика – класическите СМК: ТВ, Радио и преса

• Цел на курса още е, познаването на новата – гражданска журналистика, която много често се осъществява онлайн

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните начини за изготвяне на новини в двата типа правене на журналистика – традиционно и онлайн

• Съществените прилики и разлики между традиционните СМК – преса, радио и ТВ

• Съществените прилики и разлики Между класическата журналистика и онлайн журналистиката

2) могат:

• Да анализират продукти на онлайн журналистиката в различните традиционни видове СМК – преса, радио, телевизия

• Да създават и поддържат блогове и да анализират съдържанието на новите възможности, които дава Интернет за осъществяване на онлайн журналистика – освен блогове, напр. използването на социалните мрежи
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За традиционните СМК

• За Интернет като среда за функциониране на новите медииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Въпреки, че курсът е насочен към онлайн журналистиката в България, студентите се нуждаят и от по-широк контекст, а именно развитието на Онлайн журналистиката в световен мащаб.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

Студентите представят реферат по една от предложените три теми от областта на онлайн журналистиката. Предадената тема се оценява по шестобалната система.