TCMB727 Проект: Корпоративни мрежи

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Студентите се запознават с архитектурата на съвременните корпоративни мрежи за пренос на глас, данни и видео.

• Научават се да използват и внедряват различни корпоративни информационни и комуникационни услуги и приложения.

• Разпознават различните класове мрежово оборудване.

• Могат да оформят задания за поръчка и покупка на телекомуникационна техника и софтуер.

• Могат да описват иструктурарат етапите по внедряване на нова техника и обучението на персонала за работа с нея.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Типовете мрежово оборудване ползвано при изграждане на коврпоративни мрежи за малки и средни предприятия.

2) могат:

• Да създават технически задания за изграждане на корпоративни мрежи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Ползване на компютър и интернет, тематичен английски езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Технологична ориентация 2ч.

2 Работа в лаборатория – изграждане на идейна мрежа в реални условия Достъп до лаборатория с телекомуникационно оборудване по заявка

Литература по темите:

Записки на лектора

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ 20% 20%

ПРОЕКТ 80% 80%