TCMB719 Стаж: IP базирани мрежи и технологии

Анотация:

Курсът е предназначен да даде на студентите основни познания за специализираните хардуерни решения и функциите, които те изпълняват, в IP телекомуникационните мрежи. Да научат как се инсталира и администрира мрежово оборудване: комутатори и маршрутизатори от нисък и среден клас. След като усвоят базовите умения по инсталиране и конфигуриране на мрежово оборудване, студентите се запознават с различните видове мрежови софтуер и неговите основни функции: мрежови операционни системи, софтуер за мониторинг на трафика и управление на достъпа и сигурността, видове Уеб услуги. Студентите получават знания относно инсталиране и администриране Уеб сървър в среда Windows XP.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
доц. Иван Богомилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Различните устройства в IP телекомуникационните мрежи

Принципи на изграждане на IP телекомуникационни мрежи от нисък и среден клас

Инсталирането и настройване на IP мрежови устройства: комутатори и рутери

Видовете Интернет и Уеб софтуерни решения

2) могат:

Да извършват инсталиране и конфигуриране мрежово оборудване и софтуер от нисък и среден клас


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Добри познания в областите: обща представа за съвременните телекомуникационни системи и технологии, технологии и протоколи използвани в глобалната мрежа, трябва да могат свободно да боравят и имат достъп до персонален компютър с инсталиран Windows XP или по-висока версия, да могат да инсталират и деинсталират софтуерни продукти, да могат да ползват Интернет, познанията по английски език са препоръчителни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Въведение в IP

• Въведение в ISO/OSI модел за отворено взаимодействие между мрежите

• Мрежови и компютърни архитектури, хардуер, софтуер, периферни устройства, мрежови устройства, вградени решения

• Видове мрежи LAN, VAN и MAN

• LAN протоколи

o Ethernet

o Token ring

o FDDI

• Въведение в IPv6

Хардуерни решения за IP телекомуникационни мрежи

• Видове мрежови устройства – мостове, комутатори, маршрутизатори

• Инсталиране и свързване на мрежови хардуер

• Инсталиране на мрежови софтуер

• Конфигуриране на мрежови хардуер

o Комутатор

o Маршрутизатор

o Конфигуриране на параметрите на сигурността

• Провеждане на тестове на изградена мрежа

Софтуерни решения за IP телекомуникационни мрежи

• Мрежови операционни системи Windows, UNIX, др.

• Видове мрежови софтуер и мрежови приложения

• Къстъмизиране на мрежови софтуер

• Управление на сигурността, защитни стени

• Видове софтуер за мониторинг на мрежата

• Мрежови приложения и Уеб услуги

• Инсталиране и конфигуриране на малък Уеб сървър с поддръжка на

Литература по темите:

Записки на лектора

Средства за оценяване:

Тест, курсов проект