CINB725 Самостоятелна работа "Изграждане на цялостен образ в киносценографията"

Анотация:

Кино и телевизия

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: