CINB732 Студийна операторска практика І част

Анотация:

Курса има за цел да изгради в студентите базови теоретични познания за структурата на филмопроизводството от подготвителния до постпродукционния период както и да изгради базови умения за боравене с кино и видеотехника

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

гл. ас. Николай Милев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните фази на киноснимачния процес, как да подбират необходимата техника и как да следват последователността в която се създава художественото произведение

2) могат:

Да боравят на начално ниво с кино и видеоснимачна техника, да изграждат грамотно изобразително решение – в техническо и творческо отношениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Етапи в производството на филма. Предснимачен, снимачен и постпродукционен етап Определяне на правата и задълженията в снимачния екип. Задължения на екипа след приключване на снимките. Грижи за техниката , за незаснетия и заснетия материал.

подбор на подходяща техника съобразно задачите във филма, камери, устройство на кино и видео камера. Формати и стандарти

Принципни различия между филмовите и електронни технологии. Параметри характеризиращи качеството на различните видове изображение.

Връзки осигуряващи преноса на видео и аудиосигнал , стандарти, окабеляване, куплунги, контролни монитори, видеоасист, контрол на звука

Снимачна работа с портативна, репортажна, студийна видеокамера. Операторска стойка, принципи на разпределение на тежестта, горен и долен захват.

Работа със статив – избор на гледна точка, позициониране, нивелиране, фиксиране.

Изграждане на изображението посредством обектива. Видове обективи, характеристики на обективите подбор на обективите съобразно различните задачи. Светлосила и дълбочина на рязкост.

Композиция на кадъра вътрешнокадрова динамика и динамика на камерата. взаимодействие с другите звена от филмовия екип при изграждане на изображението.

Професионално кадриране – композиране на сюжетно важна част. Работа с обектива и оптичните параметри – варио, експозиция, динамично фокусиране

Литература по темите:

Ян Шмок Изкуствено осветление във фотографията 1979

Г. Карайорданов Кино и телевизионно операторско майсторство 1999

А Головня Майсторството на кинооператора 1971

А.Тасев, Л.Халачев Киносъоръжения и техника на киноснимки 1980

П.Бърнев Портретна фотография 1982

Б.Манов Теория на киноизображението 1996

В.Димитров Проблеми на операторското творчество 1997

Н.Лазаров Изкуство и техника на визуалните ефекти 2000

Л.Халачев Направи си сам…обществена телевизия 2000

С.Шишманова Цифрови камери 2002

С.Шишманова ТВ техника и технологии 1992

С.Кръстев Цветология,информация и реклама 1974

В.Кацев Композиция на кинокадъра 1981

С.Стефанов Светлочувствителни материали и светлофилтри 1980

Л.Халачев Драматургия на цвета в киното 1987

Е.Рашев Светлината в практиката на филмовия и ТВ оператор 2002

THE STUDENT FILMMAKER'S HANDBOOK ©Eastman Kodak Second Edition 1991

Средства за оценяване:

представяне на етюд, импресия и други заснети и монтирани малки художествени форми с дължина до 5 минути