INTB704 Самостоятелна работа " Интериор и екстериор на пространства за отдих и развлечение "

Анотация:

Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: