ARTB920 Екодизайн

Анотация:

Курсът цели да обучи студента и разшири възможностите и вижданията му за значението и средствата за опазването на околната среда и адекватно използване на подходящи ресурси, при проектиране на интериорен и продукт дизайн в жилища и обществени пространства.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Биляна Калоянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методиката на дизайнерското проектиране.

• теоретичната основа, касаеща проекти за еко дизайн

2) могат:

Да реализират проекти за изграждане на еко интериорен дизайн на жилища и обществени пространства, еко дизайн на градска среда, да реализират самостоятелни дизйан обекти, използвайки различни еко подходи.


Предварителни изисквания:
Да владеят изразните средства за представяне на проектите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въвеждане на понятитията устойчив дизайн, еко дизайн, отговорен дизайн

2 Съвременни тенденции в дизайна, в контекста на отговорно отношение към човека, планетата и ресурсите.

3 Възникване и анализ на проблематиката.

4 Проучване на темата

5 Различни методи на дизайнерското проектиране (реди мейд,ре-дизайн и т.н.)

6 Проучване по литературни източници и съществуващи образци.

7 Цели и задачи на отговорния дизайн

8 Класифициране на подбраната информация и изготвяне на портфолио с избрани образци по темата.

9 Изводи и резултати от направените проучвания.

10 Идеен проект. Формулиране на изискванията към проекта.

11 Скици, рисунки, визуализации.

12 Изготвяне на портфолио, съдържащо анализираната информация за представяне на идейния проект.

13 Представяне на проекта – конферанс и обсъждане.

14 Уточняване на детайлите по разработката на идейния проект.

15 Изготвяне на визуализации и рисунки за представяне на индивидуалния работен проект.

Литература по темите:

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София, Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд. „Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

MD – мебелен дизайн http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд. „Алианс-97” ООД, 2002.

Средства за оценяване:

портфалио, презентация, тест