ARTB792 Дизайн на комплексни обекти в градска среда

Анотация:

Целта на курса е да разшири знанията и уменията на студентите в областта на съвременни и исторически процеси, познания и водещи практики и принципи за анализиране и проектиране на комплексни обекти в градска среда. Да развие дизайнерското мислене, знания и умения на студентите за да прилагат наученото на практика в професионалната им реализация.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

проф. Борис Сергинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• методиката на дизайнерското проектиране.

• теоретичната основа, касаеща проекти за градска среда

• да проектират елементи на градска среда.

2) могат:

• да реализират проекти за изграждане на интериорен дизайн на жилища и обществени пространства.

• да проектират елементи на градската среда по индивидуални и групови задачи.


Предварителни изисквания:
• Познания по рисуване и чертане

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ARTB 792 “Дизайн на комплексни обекти в градска среда”

Тематичен план

1. Що е Градска среда- класификация, нива , теми.

1. Как да проектираме. Етапи на проектиране на комплексни обекти в градска среда.

2. Възникване и анализ на проблематиката.

3. Проучване на темата.

4. Различни методи на дизайнерското проектиране.

2. Проучване по литературни източници и съществуващи образци.

5. Цели и задачи на дизайна на комплекси обекти в градска среда. Антропоцентрично изкуство.

3. Класифициране на подбраната информация и изготвяне на портфолио с избрани образци по темата.

4. Изводи и резултати от направените проучвания.

5. Идеен проект. Формулиране на изискванията към проекта.

6. Скици, рисунки, визуализации.

7. Изготвяне на портфолио, съдържащо анализираната информация за представяне на идейния проект.

8. Представяне на проекта – конферанс и обсъждане.

9. Уточняване на детайлите по разработката на идейния проект.

10. Изготвяне на визуализации и рисунки за представяне на индивидуалния работен проект.

11. Представяне на проект по тема от дизайн на комплексни обекти в градската – конферанс.

Литература по темите:

Препоръчителна литература

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z . TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2004.

Райчева, Регина. История на интериора и мебелите. София, Изд.

„Лесотехнически университет”, 1999.

ДМТ – Дизайн, Материали, Технологии

http://www.mebeli.info

Бойчев, Кирил, Евлоги Цветков, Илия Калайджиев, Огнян Грозев. Интериор. София, Изд. „Техника”, 1993.

Лисийска, Здравка. Основи на дизайна – история, теория, методика. Благоевград, Изд. „Пирин – принт”- ЕООД, 1994.

MD – мебелен дизайн

http://www.md-magazine.info

Грозев, Огнян, Калин Тихолов. Интериор. Ръководство за проектиране. София, Изд. „Техника”, 1993.

Дишков, Георги. Проектиране на мебели и интериор. Задължителна професионална подготовка за 12 клас. София, Изд. „Просвета”, 2002.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.

Писарева, Елена. Обзавеждане на обществени сгради. София,

Изд. „Лесотехнически университет”, 1999.

Райчев, Румен. Цветовете в изкуството. София, Изд. „Лик”, 2005.

Стармър, Анна. Цветовете енциклопедия. София, Изд. „Книгомания ЕООД“, 2008.

Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век. TASCHEN. София, Изд.

„Алианс-97” ООД, 2002.

Cerver Francisko. Interior Design Atlas. Barcelona, h.f.ullmann 2007.