CASB719 Проекти "Графиката във визуалните комуникации"

Анотация:

Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Станко Войков  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите: