Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Програмна схема

В V и VI семестър студентите записват 6 от 8 аудиторни курса, две извънаудиторни учебни форми (една задължителна практика и по избор: самостоятелна работа, семинар, проект или чужд език). В VII семестър записват 6 от 8 аудиторни курса и преминават стаж от 120 часа, а в VIII семестър записват 4 от 6 аудиторни курса и преминават стаж от 180 часа.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

7-ми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)