CITB673 Самостоятелна работа: Системи за управление на ресурси

Анотация:

Информационни технологии

Преподавател(и):

 Михаил Кончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: