CITB650 Конфигуриране на мрежовата инфраструктура

Анотация:

Курсът запознава с основните технологии използвани в съвременните компютърни мрежи. Представени са различни мрежови устройства (маршрутизатори и многослойни комутатори), техните мрежови функции и начина на тяхното конфигуриране. Курсът се явява фундаментален за разбирането на ролята на мрежовия администратор в големите корпоративни мрежи

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Емил Стоилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават основните инфраструктурни мрежови устройства

2) могат да конфигурират мрежовите инфраструктурни устройства срещани в големите фирми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

1. Познания по локални и глобални компютърни мрежи

2. Общи познания по операционни системиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в курса. Архитектура на корпоративните мрежи.

2. Локална мрежа Ethernet.

3. Сегментиране на локалните мрежи.

4. Мостове в локалните мрежи. Комутатори.

5. Виртуални локални мрежи.

6. Протокол Spanning Tree.

7. Магистрални технологии и приложения.

8. Контролно упражнение 1

9. Групови услуги.

10. IP маршрутизатори, част I

11. IP маршрутизатори, част II

12. Използване на VSS и EtherChannel

13. Проектиране на слой 2 на мрежата

14. Контролно упражнение 2

15. Поправка на контролни упражнения и консултации

Литература по темите:

Лекциите са качени в системата MOODLE в сайта на Нов Български Университет. Те са достатъчни за да се покрият изискванията за изпита. Всяка допълнителна литература може да бъде полезна.

Средства за оценяване:

Контролните упражнения и изпитът са само писмени. Те се състоят от развиване на три въпроса от предварително зададен конспект. За да се освободите от изпит трябва да имате две положителни оценки от текущ контрол. За положителна оценка е необходимо да докажете владеене на материала над 50%.