CITB675 Самостоятелна работа: Data warehouse

Анотация:

Целта на самостоятелната работа е да запознае студентите с основните методи за изграждане и използване на обобщени хранилища за данни. Да се сблъскат с проблемите, възникващи при тяхната реализация.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да създават и изполават хранилища от данни и да изследват техните характеристики.
Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат базови знания по принципите на организация на бази от данни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Oracle Data Warehousing Guide Release 2 (9.2)

Ralph Kimball. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition)

W. H. Inmon. Building the Data Warehouse

Andy Oppel. Data Modeling, A Beginner's Guide