CITB655 Data warehouse

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните методи за изграждане и използване на обобщени хранилища за данни.

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните аспекти на изграждането на обобщени хранилища от данни и работата с тях.

2) могат:

Да създават и изполават хранилища от данни


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат базови знания по принципите на организация на бази от данни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1

Въведение

2

Многомерен модел на данните

3

Архитектура на хранилищата

4

Имплементация

5

Обобщаване на многомерни модели

6

Алтернативни методи за обощаване на данни

7

Използване на хранилищата

8

Извличане на информация от хранилищата

Литература по темите:

Oracle Data Warehousing Guide Release 2 (9.2)

Ralph Kimball. The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling (Second Edition)

W. H. Inmon. Building the Data Warehouse

Andy Oppel. Data Modeling, A Beginner's Guide