BAHR680 Практическа подготовка за Държавни изпити - II част

Анотация:

• Целта на аудиторния безкредитен курс „Практическа подготовка за държавни изпити-2-част”, е да подготви студентите за Държавния изпит по френски език, да им помогне за достигане ниво на свободно общуване на френски език на професионална тематика и обобщаване на знанията по делова кореспонденция. Студентите се учат на отношение и правилен подход към клиента, според особеностите на различните националности.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на клиентите от различните националности.

• Начините и средствата за комуникация.

• Правилата на деловата кореспонденция на френски език

2) могат:

• Да общуват с клиенти, работодатели и колеги в процеса на хотелиерското и ресторантьорско обслужване на френски език.

• Да водят делова кореспонденция и търговски преговори на френски език.

• Да анализират специализирани документи на френски език.


Предварителни изисквания:
Френски език – ниво В2.

Успешно преминат курс ВАНR 359 Видове клиентела

Успешно преминат курс ВАНR 630

Компютърни умения за работа с програма Word и Power Point.

Успешно преминали практики от първи, втори и трети курс на обучението.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Connaître votre clientèle étrangère pour mieux l'accueillir

Connaître la typologie des clients

Relations clients

La correspondance – compréhension de l’écrit ;

Je lis et je comprends

La communication - compréhension de l’oral ;

J’écoute et je comprends

Je m’exprime

Литература по темите:

1. Лекции на преподавателя в MOODLE

2. Sotirova A, Popova N, Lekov L. - Correspondance commerciale - deuxième édition remaniée

3. Iliev Andrey, Français des affaires – Gabrovo, 2002

4. Melkhir AYAD, Mon livre de français - 2013

Средства за оценяване:

Tест 50%

Практическо занимание 50%

Презентация 100%