BAHR640 Бизнескомуникации и делови преговори /на немски език/

Анотация:

В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните граматични правила на немския език

познават характерната лексика за обслужващите дейности в туризма

2) могат:

успешно да комуникират с чуждестранните клиенти

да дават информация на немски език, използвайки професионална терминология от областта на хотелиерството и ресторантьорството


Предварителни изисквания:
•Познания по немски език

•Познания по терминология в ресторантьорството

•Познания по терминология в хотелиерството

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Deutsch im Hotel - Korrespondenz

1.Geschaftsbriefe:Au?ere Form und Layaut

2.Anfrage

3.Angebot,Gegenangebot(Abschlagige Antwort)

4.Reservierung,Bestatigung,Annulierung(Storno)

5.Vertraege im Tourismus

Литература по темите:

Deutsch im Hotel 1,2 Hueber Verlag 2000,, eigene Texte fur Tourismus,Fachworterbuch fur Hotel,Restaurant,Kuche