BAHR634 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на нидерландски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на нидерландски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на нидерландски, да водят делова кореспонденция на нидерландски език в областта на хотелиерството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на нидерландски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Диан Карагеоргиев  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на хотелиерството на нидерландски език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на хотелиерството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на хотелиерството на нидерландски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на хотелиерството на нидерландски език


Предварителни изисквания:
• Успешно завършен курс BAHR 334 и BAHR 434

• Познания по терминология в областта на хотелиерството на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Други

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Je zal wel honger hebben. Het perfectum. Perfektum: structuur in de hoofdzin. Een vermoeden uitdrukken. Het participium perfectum-regelmatige vorm.

2 Naar de supermarket. Prijs. Geld. Actie/rezultaat-werkwoorden. Het participium perfectum-onregelmatige vormen.

3 Wie is era an de beurt. Perticipium perfectum-speciale vormen. Negatie van “al”. Onverschilligheid uitdrukken. Vragen en reacties in de winkel.

4 Achter de kookpannen. Het perfectum: “hebben” of “zijn”. Gentse waterzooi.

5 Babbelen met klanten. Het perfektum: zinnen met een hulpwerkwoord. De Belgische frietcultuur.

6 Een etentje bij Bert. Hetzelfde/dezelfde. Maar/alleen(maar). Het perfectum: structuur van de bijzin.

7 Onderwijs in Vlaanderen.

8 Hoe ziet hij eruit? Het lichaam. Vragen naar uiterlijk. Vragen hoe iemand zich voelt. Pijn en lichamelijk ongemak uitdrukken.

9 Ik voel me ziek. Ongemak uitdrukken. Reflexieve werkwoorden. Het reflexief pronomen. Reflexieve werkwoorden: zinsstructuur. Medelijden uitdrukken.

10 Wat is er vandaag gebeurd? Een uiting inleiden. Helemaal geen, helemaal niet.

11 Kom hier! Imperatief zonder subject: vorm. Een bevelgeven of iets verbieden. Een vriendelijk bevel of verzoek. Advies of toestemming geven – aanmoedigen.een dringend verzoek.

12 Wat scheelt er? Vragen om te spellen. Beterschap wensen. Iemand uitnodigen of verzoeken te spreken. Imperatief met subject “u”. vragen wat er scheelt. Iemand waarschuwen. Om iemands aandacht vrachen. Alternatieven van bevel, advies en verzoek uitdrukken.

13 Dat mag absoluut niet! Iets verbieden: alternatief. Een hoop uitdrukken.

14 De sociale zekerheid. De problemen van de sociale zekerheid.

15 Het hotel. Aan de receptie. In het restaurant.

16 De Vlaamse steden.

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Fachdeutsch im Tourismus , NBU-Marieta Noeva

Deutsch im Hotel 1 und 2, Hueberverlag

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Texten uit tijdschriften en kranten op het gebied van het toerisme en horeca.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 40%

ПОРТФОЛИО 30%

УСТЕН ИЗПИТ 30%