BAHR633 Техники и средства за комуникация в хотелиерството (на английски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на английски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на английски, да водят делова кореспонденция на английски език в областта на хотелиерството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на английски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на хотелиерството на английски.език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на хотелиерството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на хотелиерството на английски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на хотелиерството на английски език


Предварителни изисквания:
• Успешно завършен курс BAHR 533

• Познания по терминология в областта на хотелиерството на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Dealing with complaints

Letters of complaint

Present perfect passive

Should have (done)

2. Off-site services

Guided tours / Entertainments / coach tours

Describing local attractions

3. The business traveller

Cultural differences

Hotel business facilities

4.Conferences

Conference facilities

Planning / checking a conference program

5. Tour operation - planning

Explaining “fam trips”

Incentive tours

Arranging itineraries

Reported speech

6. Tour operation - execution

Assessing tour group needs

A welcome letter and itinerary

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

English for International Tourism

Miriam Jacob

Longman

и други пособия и материали според стартовото ниво на студентите.

Средства за оценяване:

Тестове, домашна работа и устни изложения