BAHR666 Преддипломен стаж и аналитичен отчет на първи чужд език

Анотация:

Завършилите успешно този учебен стаж са подготвени да поемат частични отговорности, свързани с организацията на работа в хотел или ресторант

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Могат да се справят с проблеми , свързани с изпълнението на задачи по мениджмънта на предприятието и да водят професионални разговори на чужд език.
Предварителни изисквания:
Преминали стажове и курсове, свързани с професията на хотелиера и ресторантъора.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Преддипломен стаж и аналитичен отчет на чужд език

1. Подготовка за поемане на отговорности- хотел, ресторант.

2. Преговор на правилата за успешна продажба

3. Преговор на правилата за професионално поведение

4. Професионална терминология на чужд език

5. Връзки с клиента

6. Взаимозаменяемост на персонала.

Литература по темите:

Личен професионален опит

Средства за оценяване:

СТАЖ-50%

ЗАЩИТА -50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:крайната оценка се формира след представяне на доклад от реализиран учебен стаж пред определената комисия от преподаватели,, която предварително е подготвила теоретично студентите за провеждания стаж.