TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р
ас. Йоана Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: