LEAB158 Самостоятелна работа: "Странознание"

Анотация:

Приложeн испански език за администрация и управление (на испански и английски език)

Преподавател(и):

преп. Даниела Контрерас  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: