SDEB013 Проект "Проекти и поръчки в глобална среда" (Project "Procurement in Global Environment")

Анотация:

Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Преподавател(и):

 Валери Кавалски  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: