MUSB646 Обреден фолклор - II част

Анотация:

Запознава с подредбата на класическата семейна обредност - раждане, сватба и смърт.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще познават подредбата на класическата фолклорна семейна обредност.

Ще могат да прилагат в уменията си в професионалната си практика.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. - Биосоциалните взаимоотношения и тяхната знаковост в класическата фолклорна култура.

2. Предродилни обичаи и обреди. Залюбване. Момуване и ергенуване.

3. Бременност. Прогностики.

4. Раждане и следродилни обичаи и обреди. Богородична пита. Орисници. Кръщене.

5. Предсватбени обичаи и обреди.

6. Сватосване. Малък и голям годеж.Кумство.

7. Бръсненки и миенки.Преход от "свое" към "чуждо".

8. Сватба. Сладка ракия. Сватбарски маскарадни игри.

9. Следсватбени обичаи и обреди. Разбулване.Говеене.

10. Парадигма на социалния статус на мъжа и жената в класическата фолклорна култура.

11. Прогностики за смърт.

12. Погребални обичаи. Пазене на покойник.

13. Погребение.Оплаквачки.

14. Задушници.

15. Семейната обредност вчера и днес.

Литература по темите:

Р. Иванова. Българската фолклорна сватба.

Хр. Вакарелски. Български погребални обичаи.

Средства за оценяване:

три есета по теми от курса