ARHB604 Археологическа документация

Анотация:

• Запознаване на студентите с основните принципи на документиране на обекти и находки.

• Запознаване с основните изисквания и особенности на археологическата документация на праисторически, антични и средновековни обекти и находки, съобразена с най-новите изисквания и постижения.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Знания върху методите на документиране археологически обекти.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в предмета, цел на археологическите проучвания

2. Предварителна подготовка, видове карти и работа с тях

3. Метод на документация на теренни обхождания и сондажни проучвания

4. Метод на документация на археологически разкопки

5. Основни положения и изисквания при проучването на антични обекти. Методика и документиране

6. Теренни археологически проучвания на антични обекти. Особености и изисквания

7. Пан-квадратна мрежа при археологическите проучвания

8. Аеро-фото проучване и документиране на археологически обекти

9. Научна документация при археологически разкопки на антични обекти

10. Документиране и методика при проучване на антични некрополи

11. Документиране и проучване на големи антични обекти (градове, селища и крепости)

12. Научно документиране на археологически находки

13. Методика на проучване и документиране при спасителни разкопки на антични обекти

14. Археологическа документация, като база за научни изследвания (първична обработка, систематизация, методи)

15. Документация на средновековни обекти - общи правила

16. Археологическа карта на България

17. Документация на средновековна керамика

18. Документация на средновековни некрополи

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ