SODB510 Практика: Наблюдение изучаване на клинично интервю и оценка (raport, защита)

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

ас. Майя Младенова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: