COMB619 Самостоятелна работа "Етика и комуникации"

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с етични казуси от журналистическата и ПР практика в България и света. Да постави студентите в ролята на анализатори и да ги провокира да следят дали се спазват етичните норми.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

не
Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

С всеки студент се работи индивидуално и се разработва тематичен план спрямо избраната от него тема за анализ.

Литература по темите:

Ангелов, Александър. Журналистическа етика. София: Камея, 2008

Етичен кодекс на българските медии

Средства за оценяване:

Студентите имат възможност да избират между четири казуса от ПР и Журналистическа практика.В рамките на 5 страници трябва да анализират възникналия етичен проблем.