COMB659 Практика "Лятна школа по връзки с обществеността"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и има за цел да създаде условия за професионални дускусии и дебати по актуалните теми в сферата на връзките с обществеността.

Лятната школа се провежда всяка година в края на втория семестър. Темата е различни всяка година и отговаря на актуалните проблеми във връзките с обществеността.

В нея участват студенти и преподаватели от различни висши училища в България, както и практици.

През годините Лятната школа по връзки с обществеността се е утвърдила като форум, който събира всяка година занимаващите се с връзки с обществеността.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Участието в научен форум създава и студентите следните компетенции:

- умения за изготвяне на научен текст

- умения за представяне на научен текст пред професионална аудитория


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Оценката от този курс се получава, след като студентът заяви темата на своето научно съобщение за участие в лятната школа. След това трябва да участва в лятната школа и след края й да предаде в писмен вид научното си съобщение на преподавателя.