COMB620 Семинар "Българската практика във връзките с обществеността и медиите"

Анотация:

Курсът се състои от изпълнение на задания в работа по групи. Заданията се обновяват всяка година, като идеята е студентите да презентират своите тези като прилагат на практика умения и знания в изнасянето на лекция пред аудитория.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Анализират се практики и кампании, реализирани в България.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

.

Литература по темите:

.

Средства за оценяване:

Презентации.