CSTB678 Проект: "Компютърна анимация"

Анотация:

Курсът има за цел да затвърди уменията на студентите да създават самостоятелно завършен проект по тримерна компютърна анимация с помощта на продукта 3DS MAX.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти:

1.Могат да прилагат творчески придобитите знания за работа с продукта 3DS MAX.

2. Знаят как да подходят при изпълнението на по-голям завършен проект, свързан с компютърната графика.


Предварителни изисквания:
Знания и умения за работа с продукта 3DS MAX - моделиране и анимация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Анимация на твърдотелни тела.

2. Анимация на персонажи - обратна кинематика.

Литература по темите:

1.Michele Bousquet, Model, Rig, Animate with 3ds max 7, Peachpit Press, 2005

2.www.render.ru

3.www.3dcenter.ru

4.www.3dtotal.com

5.www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Курсова работа.