CSTB785 Самостоятелна работа: Компютърна анимация

Анотация:

Курсът затвърдява знанията на студентите в областта на тримерната компютърна анимация и особеностите и ограниченията при нейната реализация.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р
гл. ас. Десислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните елементи и принципите на изграждане на тримерна компютърна анимация

2) могат:

- да реализират завършен проект по компютърна анимация (1,5-2 мин.).


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни знания и умения по цветознание, основна компютърна грамотност, програми за тримерни реалистично моделирания, основни познания по методи за тримерна компютърна анимация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Създаване на кратък завършен анимационен филм.

Литература по темите:

1.Michele Bousquet, Model, Rig, Animate with 3ds max 7, Peachpit Press, 2005

2.www.render.ru

3.www.3dcenter.ru

4.www.3dtotal.com

5.www.3dkingdom.org

Средства за оценяване:

Курсов проект - кратък завършен анимационен филм.