PHOB412 Студийна фотография - II част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Целта на курса е да запознае студентите с видовете рекламна фотография и основните художествени изисквания при решаването на рекламни и други творчески задачи.Студентите ще се запознаят с основните правила при снимане на каталози, обложки на книги, аудио и видеокасети, компактдискове, както и за изработване на рекламни снимки за списания, календари, уеб-страници, брошури и др.. Ще се запознаят с основните проблеми при снимането на храни, вино и др. видове питиета, а така също сгради, големи машини, леки коли, модни колекции, манекени и др

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

доц. Динамир Предов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните правила и изисквания за реализирането на рекламни фотографски проекти във всички сфери на приложната и научна фотография.

2) могат:

• Да изготвят проект за изпълнение на рекламна задача.

• Да сформират екип за реализирането на снимките в естествени и студийни условия.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Рекламни снимки на интериор

2 Реклама на големи машини и

леки коли

3 Рекламни снимки с участието на

човешки фигури и модели

4 Портретът в рекламната фотография.Децата в рекламата

5 Голото тяло в рекламната

фотография

6 Снимки за рекламни календари

7 Модна фотография

8 Репортажът и градският пейзаж в рекламата

9 Рекламни снимки за туристически

агенции

10 Спортът в рекламната фотография

11 Фотокамери, обективи и осветителна техника използвани в рекламната фотография

12 Манипулиране на имиджа

13 Алтернативни тонове и цветове в рекламните снимки

14 Манипулиране на крайната снимка

преди отпечатването

15 Електронна обработка на

изображението - примери

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

На български език

1. Беседи за фотографското майсторство - Лидия Дико

2. Да фотографираме без грешка - Курт Фритче

3. Диапозитивите в практиката - Ян Шмок

4. Загадките на фотопроцеса - В.Симеонов

5. Изкуствено осветление във фотографията - Ян Шмок

6. Научна Фотография - Янка Кюркчиева

7. Обективите като изобразително средство - Вернер Вурст

8. Обща фотография - първа и втора част - Янка Кюркчиева

9. Портретна фотография - Панайот Бърнев

10. Проявяване - Норберт Гьопел

11. Фототрикове - Алфред Улман

12. Художествена фотография - Васил Кацев

13. Цветна фотография - Янка Кюркчиева

14. Как се правят хубавите снимки – Питър Бъриан, Роберт Капуто

Поредица за фотолюбителя

1. Копиране на снимките - Вл.Киперов

2. Репродукционна фотография - Константин Кемерджиев

3. Техника на фотоувеличението - Живко Арабов

4. Фотографика - Вл.Киперов

На руски език

1. Фотография.Техника и изкуство - Е.Хокинс, Т.Ейвон

2. Увеличение фотоснимка - Р.Ресинг

3. Фотографирование живой природы - К.Престон - Мефем

4. Експозиция в фотографии - Л.Гонт

5. Фотография- Е.Митчел

6. Творческая фотография -Сергей Морозов

7. Творческие методы печати в фотографии - Г.Вудхед

8. Въведение в художественую фотографию - А.Панфилов

9. Ретуш - когда и как - Карл Сютерлин

10. Репродуцирование слайдов - Д.Лутоверь

11. Особые приемы фотографии - Б.Плушников

12. Фотосъемка движения - Д.Морли

13. Изкуство цветной фотографии - Джон Хеджкоу

14. Фотография шаг за шагом - Майкъл Ленгфорд

На английски език

1. Beauty Shots - Alex Larg, Jane Wood

2. Interior Shots - Roger Hicks , Frances Shultz

3. People Photography - Urs Tillmanns

4. Advertising Photography - Urs Tillmanns

5. Special Effects Photography- David Daye

6. Nudes - Roger Hicks , Frances Shultz

7. Still Life - Roger Hicks , Frances Shultz

8. Studio Portrait Photography -Jonathan Hilton

9. Practical Photography – John Freeman

10. Professional Lighting Technique – Jost J. Marchesi

11. The Camerawise Guide To

Practical Photography - Roger Hicks

12. Personal Views – Lee Frosts

13. The Nude – Bruce Pinkard

14. Fashion Photography Now – Catherine Chermayeff

Средства за оценяване:

тест и курсови проекти