BAFB743 Самостоятелна работа: Данъци и данъчно облагане

Анотация:

Целите, които се преследват чрез разработката на самостоятелната работа са следните:

" развиване на умение за формулиране на конкретна тема;

" развиване на умения за структуриране и написване на малка по обем научна разработка;

" развиване на умения за оформяне на научна работа;

" създаване на умения за научно дирене;

" създаване на навици и умения, които ще подпомогнат написването на дипломната работа;

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

ў различните перспективи и съответните им аналитични подходи за анализ на данъчната система;

ў в задоволителна степен приложните аспекти на Данъка за облагане доходите на физическите лица и Местните данъци.

могат:

ў се ориентират в структурата на данъчната система;

ў се ориентират и действат в структурата на българската данъчна система за своите лични, образователни и професионални цели;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Разработката принадлежи тематично към курса Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Конкретна тема в областта на курса е по избор на студента. I

Литература по темите:

Изборът е част от задачата и е предоставен на студентите