ADVB920 Проект: Академия за иновации

Анотация:

Практиката има за цел да срещне студентите с практици в областта на рекламата и медиите.

Ежегодно Нов български университет, заедно с Innovation Starter Box организират събитието „Академия за иновации“.

В рамките на академията през първия ден се провеждат лекции и презентации на реални казуси от практиката на водещи компании.

През втория ден са предвидени уоркшопове, като студентите се разпределят в екипи и под менторство на практици работят по реални казуси.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Основни методологии на Иновациите, като ТРИЗ, Систематична иновация, Дизайн мислене, Lean, Lean Start UP

• Основните инструменти на всяка методология за генериране на креативни идеи

• Взаимодействието на иновациите с Маркетинга и Рекламата, като области

• Тенденциите в иновациите във всички сфери

2) могат

• Да работят самостоятелно с инструментите за иновации

• Да прилагат методологиите, като част от рекламната стратегия

• Да разработват успешни стратегии в областта на иновации в комуникациите


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

-

Литература по темите:

-

Средства за оценяване:

Екипен проект

Публично представяне и защита